بازدید: 22 بازدید

مجموعه کتاب در آغوش نور نوشته بتی جین ایدی “Betty Jean Eadie” میباشد و تا کنون 7 جلد مختلف از آن به فروش رسیده که همگی آنها جزو پر فروش ترین کتاب های سال بوده اند. موضوع کتاب های در آغوش نور پیرامون زندگی پس از مرگ میباشد. سوالاتی درباره مرگ که شاید برای بسیاری از ما پیش آمده را میتوان از افرادی پرسید که تجربه نزدیک به مرگ داشته اند. زمانی که به صحبت های آنها گوش میدهید متوجه میشود که آنها همگی تقریبا یک تجربه مشترک داشته اند