بازدید: 30 بازدید

کتاب راهبی که فراری اش را فروخت با نام انگلیسی “Discover Your Destiny with the Monk Who Sold His Ferrari” اثری از رابین شارما”Robin Sharma” که برای اولین بار در سال 1999 منتشر شد. رابین شارما نویسنده کتاب بسیار موفق و پرفروش پاشگاه 5 صبحی ها نیز باشد. نسخه اصلی کتاب راهبی که فراری اش را فروخت شامل 208 صفحه میباشد و موضوعت آن درباره مقطعی از زندگی انسان میباشد که باید تصمیمات بزرگ زندگی خود را بگیرد. یعنی دقیقا همان زمان که انسان رسالت و وظیفه حقیقی خود در این دنیا را کشف میکند