بازدید: 26 بازدید

کتاب روانشناسی تصویر ذهنی اثر ماکسول مالتز “Maxwell Maltz” در سال 1975 نوشته شد که نسخه اصلی انگلیسی آن شامل بیش از 400 صفحه بوده، اما به دلیل حذفیاتی که در طول تاریخ از این کتاب صورت گرفته، نسخه انگلیسی به جا مانده فقط 220 صفحه دارد. همچنین نسخه فارسی 330 صفحه میباشد. این کتاب درباره مکانیزم عملکرد تصویر سازی ذهنی و تاثیر آن بر موفقیت میباشد