مصرف دارو بدون دریافت هر گونه مشاوره از افراد ذیصلاح و یا عدم رعایت دستورات ارائه شده توسط پزشک و داروساز را مصرف خود سرانه میگویند.

28 بازدید