بازدید: 23 بازدید

رمان سلوک نوشته محمود دولت آبادی برای اولین بار در حوالی سال های 1381-82 منتشر شد. سبک نوشتاری آن عاشقانه ای سوزناک و البته رمز آلود است. اتفاقات داستان از 3 نگاه بیان میشوند و به نوعی با یکدیگر در تضاد هستند، اما اتفاق همان اتفاق است. در این اثر نیز مانند سایر آثار دولت آبادی از تکنیک سیال ذهن که البته به سبک خودش میباشد استفاده شده و میتوان گفت اوج داستان زمانی است که راز عاشق بر ملا میشود. عشقی با تفاوت سنی بالا از یادگاری های عشق های قدیمی…