بازدید: 8 بازدید

کتاب امپراتوری هیتلر نوشته گیل بی استوارت در سال 1394 در ایران به چاپ رسید. با توجه به اینکه برخی مطالب و اسناد برای اولین بار در این کتاب بیان میشد، طبیعتاً بسیاری از دوستداران تاریخ خیلی سریع این کتاب را تهیه کردند. البته شاید یکی از دلایل اینکه این کتاب تا این حد پرطرفدار شده این است که نویسنده در آن سعی کرده تا واقعیت ها را بدون اینکه دچار انحراف، بزرگ نمایی، نظرات شخصی و یا حتی دیدگاه های سیاسی باشد به نمایش بگذارد. فقط واقعیت زندگی که شخصی مثل هیتلر را تبدیل به یک دیکتاتور کرد.(ادامه در سایت)