بازدید: 8 بازدید

کتاب امیر کبیر در گذرگاه تاریخ با تالیف سعید قانعی برای اولین بار در سال 1387 به چاپ رسید. متاسفانه این کتاب فقط 3 بار تجدید چاپ شد که آخرین نسخه آن در سال 1392 منتشر شد. شاید یکی از دلایل آن، انتقادات بسیاری بود که از نویسنده صورت گرفته بود، به این جهت که نویسنده باید از امیر کبیر شخصیتی شکوهمند میساخت. با این حال نویسنده بدون جانب داری و تعصب نسبت به شخصیت امیرکبیر این کتاب را نوشته و تلاش کرده تمامی واقعیت های صورت گرفته را بیان کند. واقعیت تلخ و شیرین…