بازدید: 27 بازدید

کتاب بار هستی نوشته میلان کوندرا که با عنوان ” سبکی تحمل‌ ناپذیر هستی ” نیز شناخته میشود برای اولین بار در سال 1984 نوشته شد. این کتاب در شهر پراگ به نگارش در آمد. دقیقا در دوره ای که به ” بهار پراگ ” معروف است و در آن دوره هنرمندان و نویسندگان بیشتر به مباحث فلسفی و روشنفکرانه میپرداختند. Milan Kundera در این کتاب تلاش کرده تا آن بخش از زندگی انسانی را مورد هدف قرار دهد که باعث ایجاد تاثیرات بسیار گسترده در زندگی انسان میشود و به نوعی باعث تغییر مسیر زندگی شخص میشود.(ادامه در سایت)