بازدید: 10 بازدید

کتاب بیدار کردن غول درون نوشته آنتونی رابینز ” Tony Robbins ” را می‌توان یکی از مهمترین کتاب های این نویسنده دانست. این کتاب شیوه به کنترل درآوردن ذهن، احساسات و بدن تان را به شما یاد می دهد. نویسنده معتقد است که برای داشتن یک زندگی موفق و با کیفیت حتماً باید یک باور قدرتمند در وجود خود برنامه ریزی کنیم. زمانی که باور کنید نامحدود هستید تمامی مسیر ها شما را به هدف تان هدایت می کند. باور شما مسیر زندگی شما را روشن می کند و هر آنچه را که اراده کنید به دست می آورید.(ادامه در سایت)