بازدید: 4 بازدید

کتاب تفتیش عقاید نوشته دبورا بکراش برای اولین بار در سال 1383 در ایران ترجمه و چاپ شد. خیلی سریع مورد توجه مخاطبین قرار گرفت و هنوز به پایان سال نرسیده، تجدید چاپ شد. کتاب تفتیش عقاید قسمتی از مجموعه کتاب های تاریخ جهان میباشد که این کتاب در بخش هفدهم آن قرار دارد. این کتاب درباره اتفاقات و وقایع بسیار مهم تاریخی میباشد که در قرن 1 میلادی اتفاق افتاده. وقایعی که تاریخ امروز ما را ساخته و اتفاقات صورت گرفته در آن پس از حدود 21 قرن همچنان دارای ابهام است و برخی از اتفاقات آن را شیطانی و جادویی میدانند…