بازدید: 7 بازدید

کتاب تکامل فیزیک نوشته آلبرت اینشتین و لئوپولد اینفلد میباشد که توسط یکی از خوش ذوق ترین مترجمین کشورمان احمد آرام در سال 1361 برای اولین بار ترجمه و چاپ شد. بخش عظیمی از این کتاب توسط آلبرت اینشتین نوشته شده و بعد از مرگ انیشتین ادامه آن توسط دوست همیشگی او لئوپولد اینفلد تکامل بخشیده شده است. البته کتاب به قدری کامل است که به گفته اینفلد، این کتاب فقط نیاز به بروز رسانی بعضی قسمت های کوچک بوده است.(ادامه در سایت)