بازدید: 25 بازدید

کتاب جاناتان مرغ دریایی ” Jonathan Livingston Seagull ” نوشته ریچارد باخ ” Richard Bach ” برای اولین بار در سال 1397 توسط خلبان نیروی هوایی آمریکا نوشته شده. این کتاب درباره زندگی یک مرغ دریایی میباشد که با دیدن اتفاقاتی که در اطراف او صورت میگیرد موافق نیست و دوست ندارد همانند گذشتگان و اجدادش عمل کند. او دوست دارد فراتر از توانایی های خود عمل کند. اما همیشه دوستان و اطرافیان او را مجبور میکنند که مثل بقیه همرنگ جماعت باشد. تا اینکه روزی اتفاقی عجیب او و باورهایش را منقلب میکند.(ادامه در سایت)