بازدید: 13 بازدید

کتاب خود هیپنوتیزم نوشته کابوک ( شعبان طاووسی ) پدر علم هیپنوتیزم ایران درباره روشهای هیپنوتیزم ایرانی، آمریکایی، هندی و اروپایی میباشد و در آن روش هایی همچون هیپنوتیزم از طریق تمرکز، هیپنوتیزم از طریق شمع، هیپنوتیزم از طریق تمرکز بر روی نقطه سیاه روی دیوار و سایر روش های ریلکسیشن آموزش داده می شود. (ادامه در سایت)