بازدید: 2 بازدید

کتاب دومین مکتوب نوشته پائولو کوئیلو برای اولین بار در سال ۱۳۸۸ در ایران ترجمه و چاپ شد. این کتاب شامل مجموعه داستان های کوتاه اما بسیار ارزشمند و پر از تجربه میباشد که نویسنده در طول زندگی خود از طریق ارتباط با سایر انسان ها آنها را به دست آورده. نویسنده این کتاب را پند نامه نمیداند بلکه معتقد است که این کتاب یک تجربه است که ۱۱ سال زندگی و کسب آموزش‌ های بسیار ارزشمند از اساتیدش تهیه کرده است…