بازدید: 25 بازدید

کتاب دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد نوشته شهرام رحیمیان برای اولین بار در سال 1380 منتشر شد. البته طبق اطلاعات به دست آمده در ابتدا به زبان فرانسوی منتشر شده بود و بعدها به زبان فارسی برگردانده شد. این کتاب را میتوان به عنوان یک رمان اجتماعی-عاشقانه با ته مزه ای از سیاست دانست، چرا که احساست انسانی در آن فوران میکند. توجه داشته باشید که همه اتفاقات و شخصیت ها کاملا خیالی هستند و هرچه جلوتر میروند به حقیقت و واقعیت زندگی دکتر مصدق نزدیکتر میشوند.(ادامه در سایت)