بازدید: 24 بازدید

کتاب دیوانه نوشته جبران خلیل جبران برای اولین بار در سال 1918 به عنوان اولین کتاب تماما انگلیسی زبان او منتشر شد. این کتاب بر خلاف عنوان آن به هیچ دیوانه نیست، بلکه عقلانیت محض است. کتاب دیوانه داستانی از زندگی روزمره انسان ها را بیان میکند که در پس نقاب هایی از جنس دروغ و دورویی پوشانده شده. بعضی از ما نقاب های متعددی داریم.(ادامه در سایت)