بازدید: 17 بازدید

جیمز کالات در کتاب روانشناسی فیزیولوژیکی خود سعی دارد ابتدا پدیده هایی همچون افسردگی، هیجان زدگی ، پرخاشگری، رفتارهای جنسی، اختلال در گفتار و مسائلی همچون اسکیزوفرنی و اختلال حافظه و… را معرفی و بعد مورد تحلیل قرار دهد و سپس با استفاده از تحقیقات و پژوهش های علمی صورت گرفته راهکارهایی را جهت کمک به اینگونه افراد به شما عزیزان معرفی کند…