بازدید: 20 بازدید

این کتاب به بررسی چگونگی کاربرد زبان بدن و تفسیر آن میپردازد. خواندن این کتاب برای همه به ویژه دانشجویان رشته‌ های روانشناسی، جامعه شناسی، علوم ارتباطات، مدیریت، معلمان، فروشندگان، بازار یابان و هر کسی که با دیگران در ارتباط است و به درک رفتارهای دیگران نیاز دارد توصیه می شود…