بازدید: 23 بازدید

کتاب سرنوشت یک انسان نوشته میخائیل شولوخف برای اولین بار رد سال 1957 منتشر شد. این کتاب که همسو با سایر آثار نویسنده و متاثر از جنگ جهانی دوم میباشد تلاش دارد زندگی انسان را با تمام رنج و سختی و در عین حال خوشی و موفقیت هایش نمایش دهد. آنچه که این کتاب را به عنوان یک اثر شاخص متمایز میکند ستایش بی نظیر اراده انسان در مقابل مشکلات است. انسانی که دارای اراده پولادین است و در مقابل مشکلات و اتفاقات کمر خم نمیکند.(ادامه در سایت)