بازدید: 7 بازدید

کتاب سلمان پاک نوشته لویی ماسینیون و با برگردان دکتر علی شریعتی به نوعی درباره زندگی سلمان پارسی میباشد. نویسنده سعی کرده تا با استفاده از روایات معقول تاریخی این کتاب را تهیه کند. در این کتاب زندگی سلمان از زمان بردگی تا آزاد شدنش و تا زمانی که به عنوان شخص مورد اعتماد پیامبر به عنوان راوی حدیث شدن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تلاش شده تا رابطه میان یک عرب و عجم را در زمانی که تعصبات عرب در اوج خودش قرار داشت در کنار محبوب ترین شخص اعراب یعنی پیامبر (ص) مورد بررسی قرار دهد…