بازدید: 10 بازدید

کتاب سیری در بزرگترین کتاب های جهان نوشته حسن شهباز نگاهی دارد به آثار متفکرانی که اثر آنها به عنوان شاهکار های ادبی، هنری و فلسفی انتخاب شده اند. آثاری همچون حماسه ایلیات، پرومته در بند، تراژدی آنتی گون و سوگنامه مدئا فقط بخشی از 21 عنوان کتابی است که به عنوان شاهکار های جهانی انتخاب شده اند. در این مجموعه ابتدا این آثار را به طور کامل همراه با بیوگرافی آنها به شما عزیزان معرفی میکنیم و سپس حماسی ترین بخش های آنها را برای شما خواهیم خواند…