بازدید: 7 بازدید

کتاب علل گرایش به مادیگری با زیر عنوان “مقدمه ای بر ماتریالیسم در ایران” برای اولین بار در سال 1372 از روی سخنرانی ها و برخی نوشته های استاد مطهری از طرف دفتر نشر آثار استاد مطهری منتشر شد. به طور خلاصه در این کتاب به بررسی آثار مادی گری و همچنین علل و ریشه های آن میپردازد. نکته مهم درباره این کتاب تاکید بر استفاده از اسناد علمی و عملی جهت شناخت مادیگیری میباشد. در ادامه کتاب نیز نقدهای بسیار هوشمندانه استاد مطهری در آن زمان، درباره ماتریالیسم شما را شگفت زده خواهد کرد.(ادامه در سایت)