بازدید: 19 بازدید

کتاب  قدرت اراده اثر پل کلمنت ژاگو ” Paul-Clément Jagot ” برای اولین بار در سال 1377 در ایران منتشر شد. این کتاب درباره روش های عملی تاثیرگذاری بر خود و دیگران است. اینکه چگونه سرنوشت زندگی و آینده خود را در دست بگیریم و با اراده و پشت کار از شکست های خود پیروزی بسازیم…