بازدید: 20 بازدید

کتاب قصه های بهرنگ نوشته صمد بهرنگی در سال 1347 منتشر شد. این کتاب به عنوان مجموعه کامل قصه های این نویسنده شناخته میشود، هر چند که برخی از دوستان نزدیک او این موضوع را رد کرده اند. شاید در نگاه اول فکر کنید که با مجموعه ای از داستان ها با عناوین مختلف روبرو هستید که همانند قصه های کودکانه هستند. اما وقتی چند دقیقه ای از داستان را بشنوید متوجه میشود که این آثار همگی بر گرفته از فلسفه آزادی، جوانمردی، میهن پرستی و آرمانگرایی، دوری از خودپرستی و مادی گری میباشند…