بازدید: 4 بازدید

کتاب صوتی قطار آن شب اثر احمد اکبر پور برای اولین بار در سال 1378 منتشر شد. این کتاب مخصوص کودکان نوشته شده و درباره آشنایی اتفاقی یک خانم معلم با دخترکی به نام بنفشه در یک قطار روستایی میباشد.(ادامه در سایت)