بازدید: 21 بازدید

کتاب قلعه حیوانات نوشته جورج اورول ” George Orwell ” برای اولین بار در سال 1945 ( در ایران 1394 ) منتشر شد. در 5 سال اول به دلیل نام کتاب و همچنین شخصیت های آن زیاد مورد توجه قرار نگرفت. اما رفته رفته آنقدر معروف شد که به عنوان یکی از 100 کتابی که قبل از مرگ باید خواند انتخاب شد. این اثر تلاش دارد تا واقعیت حکومت هایی که به مردم خود ظلم میکنند و آزادی آنها را سرکوب میکنند نمایش دهد. هر شخصیت در این داستان نمادی از یک عنصر در هر حکومتی است…