بازدید: 12 بازدید

کتاب ماهیت هیپنوتیزم اثر کابوک ( شعبان طاوسی ) و در ادامه سلسه کتاب های روانشناسی هیپنوتیزم میباشد. در این کتاب با پیشینه و نحوه به وجود آمدن علم هیپنوتیزم آشنا میشویم و توضیحات بسیار کاملی درباره ماهیت علمی و روانشناختی هیپنوتیزم کردن و هیپنوتیزم شدن اراده میشود. به نحوی میتوان گفت که در این کتاب قرار است بسیاری از پرسش ها پیرامون حقیقت هیپنوتیزم بدون هیچ مخفی کاری پاسخ داده شود…