بازدید: 4 بازدید

کتاب مولای درز فلسفه نوشته اردلان عطار پور با زیر عنوان تاریخ فلسفه به طنز برای اولین بار در سال ۱۳۷۹ به چاپ رسید. این کتاب درباره بیان برخی موضوعات مهم فلسفی با استفاده از بیانی طنز آمیز می باشد که باعث جذابیت موضوعات شده و مانع از آن میشود که در هنگام خواندن این کتاب احساس خستگی کنید.(ادامه در سایت)