بازدید: 24 بازدید

کتاب چهار سوق نوشته امین موسوی زاده شامل 2 مجموعه چهار سوق ( حکایت حسین کرد شبستری ) و ترخون ( حکایات خسرو و شیرین ) میباشد که در سال 1391 برای اولین بار در کنار هم منتشر شدند. ماهیت هر دو داستان درباره پند و اندرز دادن است. اینکه انسان در طول مسیر زندگی خود در بزن گاه هایی قرار میگیرد که باید تصمیمات بسیار جدی و مهمی بگیرد که سرنوشت و آینده او را به کلی تغییر خواهد داد. نکته مهم درباره چهار سوق این است که در آن هیچ انسانی قضاوت نمیشود بلکه به او یک فرصت دوباره داده میشود…