بازدید: 10 بازدید

کتاب 21 راز موفقیت میلیونر های خودساخته نوشته Brian Tracy ” برایان تریسی ” از آن دست کتاب هایی است که نمیتوان اصول آن را به چالش کشید، چرا که همه آنها حقیقت محض هستند که با انجام و رعایت کردن آنها میتوانید به جمع ثروتمندان و میلیونر های خود ساخته بپیوندید. این قوانین آزمون خود را پس داده اند و قبلا توسط بسیاری از افراد که همکنون جزو میلیونر های زمین هستند امتحان شده اند و جواب داده اند. نویسنده معتقد است که این رموز هیچ محدودیتی ندارند و مخصوص گروه خاصی نیستند. کافیست اراده کنید تغییر کنید…