بازدید: 16 بازدید

کتاب 23 راه غلبه بر تنبلی نوشته S. J. Scott ” اس. جی. اسکات ” از آن دست کتاب‌ هایی میباشد که باید رودربایستی را کنار بگذاریم و اگر عادت تنبلی را در خود می بینیم حتماً آن را مطالعه کنیم. دیر یا زود سن شما افزایش پیدا می کند و کم کم متوجه میشوید که برخی تنبلی ها مانع از رسیدن شما به اهداف و رویاها و موفقیت تان شده است. در این کتاب نویسنده به شما یاد می دهد که چگونه عادت های بد خود را کنار بگذارید و جای آنها را با عادت های خوب پر کنید. تصمیم خود را بگیرید و عادت هایی که باعث شکست شما می شوند کنار بگذارید.(ادامه در سایت)