بازدید: 15 بازدید

کتاب 39 پله اثر جان بوکان  برای اولین بارد در سال 1339 در ایران به چاپ رسید. داستان این کتاب درباره یک مامور بریتانیایی میباشد که قصد دارد قبل از شروع جنگ جهانی اول متوجه نقشه آلمان شود و طرح این نقشه را به دست آورد. سبک ادبیات کلاسیک همراه با داستان پردازی دقیق و توجه به جزئیات یکی از عوامل مهم محبوبیت این کتاب میباشد. (ادامه در سایت)