بازدید: 13 بازدید

کتاب صوتی 48 قانون قدرت رابرت گرین + کتاب آن درباره قوانین صحبت میشود که با رعایت کردن آنها می توانید در هر حیطه که مد نظر دارید به قدرت برسید. این فرمول ها و قوانین همه توسط رهبران و سیاستمداران بزرگ تاریخ همچون ماکیاولی، سان تزو، ملکه الیزابت اول و هنری کیسینجر مورد استفاده قرار گرفته اند. نویسنده با بررسی و تحلیل روش زندگی و نحوه و به قدرت رسیدن آنها توانسته این قوانین را استخراج از سبک زندگی آنها کند…