بازدید: 10 بازدید

کتاب 5 زبان عشق گری چاپمن ” Gary Chapman ” با تمرکز بر زبان عشق نوجوانان تلاش دارد تا به پدر و مادر ها نشان دهد که تاثیرگذاری آنها در زندگی فرزندانشان تا چه میزان با اهمیت است. نوجوانی دوره ای بسیار پر مخاطره است که تغییرات و دگرگونی ها و تاثیر پذیری های پیاپی در شخصیت نوجوان صورت می گیرد. در این دوره، حضور والدین و عشقی که من نوجوان خود ارائه می کنند بالاترین تاثیر ممکن را نسبت به سایرین دارد.(ادامه در سایت)