بازدید: 9 بازدید

کتاب 5 زبان عشق گری چاپمن ” Gary Chapman ” با تمرکز بر زبان عشق مجردها تلاش دارد به شما یاد بدهد که چگونه لذت اظهار عشق و احساس معشوق واقعی را به دست بیاورید. شما میتوانید طعم واقعی عشق را بچشید. البته به شرطی که بتوانید عشق خود را به شیوه صحیح بیان کنید و بتوانید نوع عشق طرف مقابل خود را بشناسید و متناسب با آن عشق ورزی کنید.(ادامه در سایت)