بازدید: 10 بازدید

کتاب 5 زبان عشق گری چاپمن ” Gary Chapman ” با تمرکز بر موضوع زبان عشق کودک درباره نیاز شدید کودکان به عشق ورزیدن و اینکه دوست دارن همیشه به آنها بگوید چقدر عاشقشان هستید، می باشد. این موضوع شاید به ظاهر ساده به نظر برسد چرا که مادران همیشه کودکان خود را در آغوش می گیرند و به او می گویند که عاشقش هستند و او را دوست دارند. اما یک سوال: آیا این شیوه ای است که کودک شما دوست دارد عشق عمیق و بی قید و شرط را به او بدهید. (ادامه در سایت)