بازدید: 8 بازدید

کتاب 5 زبان عشق گری چاپمن ” Gary Chapman ” با تمرکز بر روی اینکه ” چگونه به او بگویم دوستت دارم ” درباره نحوه ابراز علاقه و عشق در افراد مختلف میباشد. بعضی هام با استفاده از کلمات تاثیر آمیز، بعضی ها با هدیه دادن و بعضی ها با خدمت کردن و بعضی ها ما تماس فیزیکی سعی می کنند عشق و علاقه خود را به دیگری نشان دهند. اما مشکل اینجاست که هر شخصی به زبان خودش عشق را تعریف می کند و انتظار دارد به آن شیوه دیگران نیز عشق را برایش ارائه دهند…