بازدید: 15 بازدید

کتاب صوتی 9 مرد موفق 90 رمز موفقیت قرار است شما را با ثروتمند ترین انسان های دنیا آشنا کند. قطعا رسیدن به موفقیت رموزی دارد، اما تبدیل شدن به ثروتمند ترین انسان دنیا نیازمند داشتن چیزی بیش از رمز موفقیت است. در این کتاب شما قراز است 90 درس را یاد بگیرید و آنها را دز زندگی خود به کار ببرید. یادتان باشد که هدف این نیست که متوجه شویم رمزی برای موفقیت وجود دارد، بلکه هدف این است که یاد بگیرید این افراد چگونه از این رموز بهره میگیرند…