بازدید: 8 بازدید

کتاب Abrams Clinical Drug Therapy Rationales For Nursing Practice ” دلایل درمان دارویی بالینی آبرامز برای تمرین پرستاری ” نوشته Geralyn Frandsen and Sandra Smith Pennington میباشد که به صورت تخصصی به مبحث تجویزات دارویی بالینی برای بیمار توسط پرستاران می پردازد. نکته بسیار مهم درباره این نسخه از کتاب تمرکز و توجه به آن به مبحث COVID-19 و مباحث مربوط به مراقبت های بهداشتی میباشد که یک فصل کامل را به خود اختصاص داده است.(ادامه در سایت)