بازدید: 9 بازدید

کتاب Atlas of Pediatric Emergency Medicine 2022 ” اطلس اورژانس اطفال ” نوشته شده توسط Binita Shah و Michael Lucchesi میباشد. این کتاب ویرایش بروز رسانی شده نسخه های 2006 و 2013 میباشد. یکی از نکات مهم درباره این نسخه از کتاب توجه بیشتر به موارد مربوط به کودک آزاری و راه های تشخیص سریع و راهکارهای درمانی آسیب های وارده بر کودک میباشد. مورد بعد که بسیار با اهمیت است مربوط به بیماری ها و ناهنجاری های شایع و حتی نادر در کودکان میباشد…