بازدید: 13 بازدید

کتاب Direct Energy Conversion Technologies ” فناوری های تبدیل مستقیم انرژی ” نوشته شده توسط R. K. Singal و Mehrzad Tabatabaian میباشد. در این کتاب که در سال 2019 نوشته شده هم فناوری‌ های تبدیل کنونی و هم فناوری‌ های نوظهور مانند حرارت خورشیدی، همجوشی هسته‌ ای و انرژی هیدروژن را مورد بحث و معرفی قرار میگیرند. نکته بسیار مهمی که این کتاب را از سایر کتاب های مشابه متمایز میکند، استفاده از تصاویر و نقشه نحوه عملکردی هر یک از این فناوری های میباشد…