بازدید: 13 بازدید

کتاب Environmental Chemistry An Analytical Approach ” رویکرد های تحلیل شیمی محیطی ” نوشته Kenneth S. Overway به بررسی و تحلیل تغییرات و رویکرد های شیمی محیطی که منجر به تشکیل و پیدایش سیاره زمین شده و مقدمات حیاط در این کرده خارکی را فراهم کرده میپردازد. از مهمترین ویژگی های این کتاب اختصاص یک فصل کامل به آمار اندازه‌ گیری و روش‌ های کمی آنالیز اختصاصی مواد میباشد. همچنین مباحثب همچون اتمسفر، لیتوسفر، هیدروسفر، تشکیل ازن و گاز گلخانه ای و بسیاری موارد دیگر به صورت مفصل توضیح داده میشوند…