بازدید: 10 بازدید

کتاب Evidence-Based Diagnosis ” تشخیص مبتنی بر شواهد بالینی ” نوشته Michael A. Kohn میباشد که با تایید اساتید دانشگاه کمبریج به صورت عمومی منتشر شده است. در این کتاب تلاش شده تا با آموزش روش ها، آزمایش ها و فرآیند هایی جهت تشخیص سریع و البته مطمئن و دقیق شواهد بالینی بیمار به زبان کاملا ساده، فرآیند های درمانی را تسریع ببخشد. نکته مهم درباره این کتاب جزوه آموزش تمرینات میباشد که در پوشه Tamrin میتوانید آن را نیز مطالعه و استفاده کنید.(ادامه در سایت)