بازدید: 2 بازدید

کتاب مقدمه ای بر کنترل کیفیت آماری “Introduction to Statistical Quality Control” که توسط داگلاس مونتگومری “Douglas Montgomery” نوشته شده با طرح ریزی و ارائه فرایند های کنترلی و نظارتی و همچنین ارائه تکنیک های کاربردی و عملی به یکباره تبدیل یه یکی از برجسته ترین کتاب های دنیا در زمینه کنترل کیفیت آماری تبدیل شد و امروز میتوان گفت که تمامی مدیران شرکت ها و سازمان ها در سرتاسر دنیا مدت ها قبل از شروع به ساخت شرکت خود، جهت آمادگی با شرایط  باید این کتاب را مطالعه میکنند…