بازدید: 9 بازدید

کتاب Microbial Biotechnology Basic Research and Applications 2020 درباره جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در زمینه بیوتکنولوژی میکروبی و کاربردهای آن میباشد. این کتاب در ابتدا با معرفی فناوری ها و پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری میکروبی که در چند دهه گذشته صورت گرفته، اطلاعات کامل و دقیقی را در زمینه مسائلی همچون سلامت، عفونت های میکروبی و گیاهی به شما عزیزان آموزش دهد…

یکی از بخش های مهمی که در این نسخه به کتاب اضافه شده بخش مربوط به فعل و انفعالات میکروبی و پایداری آن ها در محیط های مختلف است…