بازدید: 16 بازدید

کتاب خاطرات یک اپراتور سهام توسط ” Edwin Lefevre “نوشته شده است. این کتاب درباره خاطرات Edwin Lefevre از ابتدای کودکی تا زمانی که تبدیل به یک اپراتور سهام بزرگ شد می باشد که در آن خاطرات دوره کارمندی خود را و همچنین افرادی که در کنار آنها بوده همراه با اتفاقات و تغییر و تحول های مهم بازار سهام را بیان می کند.

او میگوید: یکی از مواردی که باعث پیشرفت من شد این بود که به رفتار قیمتها بسیار علاقه‌مند بودم و با دیدن اعداد و ارقام و بالا و پایین رفتن آنها بسیار مجذوب آنها شده بودم. واقعیتی که وجود داشت این بود که من با دیدن این اعداد و ارقام و بسیار خوشحال میشدم و باعث میشد تجربیات و درس‌های بزرگی به دست آورم که در ادامه باعث شد برای خود روشی ابداع کنم.