بازدید: 39 بازدید

مقرنس (آهو پای) را میتوان به عنوان نگین و مشخصه معماری اصیل ایرانی دانست. مقرنس نوعی تزئین است که با ایجاد فضاها و احجام پر و خالی، فرورفته یا بیرون زده و بر اساس علم ریاضیات و هندسه ایجاد میشود. جنس مقرنس میتواند از آجر، گچ، کاشی، چوب، فلز و حتی شیشه و آینه باشد. این عنصر تزئینی بیشتر برای احترام به مکانی خاص و یا نشان دادن شکوه و جلال به 2 صورت گنبد کامل و یا نیم گنبد طراحی و میشود…