بازدید: 40 بازدید

شایعترین مواد تشکیل دهنده سنگ کلیه اسید اگزالیک و اسید ارویک و رسوبات کلسیم هستند. اینها سه نوع یون (مواد رسوبی) هستند، هر گاه چگالی این مواد در داخل ادرار فردی بالا میرود، بدن وی مستعد ساختن سنگ میگردد.