بازدید: 17 بازدید

کتاب سرآغاز کار هنر اثر مارتین هایدگر در واقع مجموعه ای از سخنرانی های این محقق، هنرمند و فیلسوف بزرگ میباشد که در سال 1950 آنها را به کتابی بسیار ارزشمند تحت عنوان “تحقق حقیقت در کار هنر” درآمد، اما رفته رفته با گذشت زمان و انتشار نسخه های کامل تر اسم این کتاب نیز تغییر کرد. این کتاب درباره مباحثی همچون فلسفه و زیبایی شناسی در هنر و ارتباط  هنر و طبیعت میباشد…