بازدید: 34 بازدید

شاید جالب باشد بدانید که در گذشته در محل کنونی میدان نقش جهان یک باغ بسیار بزرگ قرار داشت که نامش نخجوان ( شهری در آذربایجان ) بود. امروزه میدان نقش جهان با نام های میدان شاه و میدان امام میشناسند.

نامی میدان نقش جهان را در میراث فرهنگی یونسکو ثبت کرده اند میدان امام خمینی میباشد